Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Projekty

Projekt: Pohybom ku zdraviu tela i duše

Cieľ: Dopoludnie strávené v pohybovo-relaxačnom centre je zamerané jednak na podporu zdravého rastu, správneho psychosomatického vývinu dieťaťa, na rozvíjanie pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti a na utváranie trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a ku športu. V nadväznosti na pohybovú relaxáciu pokračuje relaxácia pri saunovaní, ktoré bude pozvoľna končené upokojením, oddychovaním pri upokojujúcich rozprávkach, pri hudbe a pod. Saunovanie je veľmi účinnou formou otužovania má liečebno-preventívne a hygienické účinky. Upevňuje sebavedomie, posilňuje vôľové vlastnosti, rozhodnosť, húževnatosť a smelosť.
Deti z jednotlivých tried sa pravidelne v pohybovo-relaxačnom centre a v saune striedajú.

Pohybové aktivity v pohybovo-relaxačnom centre nie sú zámerne rozpísané preto, lebo si ich plánujú p. učiteľky podľa výkonových a obsahových štandárd zo ŠkVP konkrétne na daný mesiacu a k vekovým osobitostiam detí.

Časový harmonogram: 1-krát týždenne, sauna od októbra do apríla
Deti: všetky vekové skupiny
Miesto realizácie: Pohybovo-relaxačné centrum v telocvični, v školskej záhrade, saunovacie centrum

 

Projekt „Bezpečne s Dopraváčikom“

Cieľ: získavanie a praktické uplatňovanie elementárnych vedomosti o bezpečnosti v cestnej premávke najmä pre chodcov a cyklistov. Poskytnúť deťom jazdiť na bicykli, kolobežkách a odrážadlách tak, aby sa rozvíjali a posilňovali ich fyzické a psychické schopnosti. Projekt je uskutočnený so spoluprácou CVČ a ich odbornou inštruktorkou.

Časový harmonogram:  1xkrát mesačne, 1xštvrťročne na dopravnom ihrisku
Deti: všetky vek kategórie,
Miesto realizácie: I, II, III, IV. trieda, priamo v dopravnej premávke, praktický výcvik na dopravnom ihrisku pri ZŠ Nemocničná/prevažne deti 5-6ročné/ 

 

Projekt „Malí plavčíci“ (Predplavecká príprava)

Cieľ: Priblížením vodného prostredia pomocou rôznych hier a cvičení sa deti naučia bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí a rozvinú si na elementárnej úrovni špeciálne pohybové a plavecké zručnosti a schopnosti. Posilnia si imunitný systém otužovaním, získajú primárne poznatky o fyzikálnych zákonitostiach vodného prostredia, rozvíjajú si zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, správnu techniku dýchania a spevňujú svalstvo. Rozvíjajú vzájomné vzťahy medzi rovesníkmi, rešpektujú pravidlá, získavajú základné pravidlá disciplíny a športového správania. Predplavecká príprava pomáha vytvárať základy zdravého spôsobu života.

Časový harmonogram: 1-krát ročne v rozsahu 5 až 10 dní/10 až 20 hod.(2 hod. denne)
Deti: 5-6 ročné
Miesto realizácie: predbežne krytá plaváreň v Považskej Bystrici
 


 


946699

Úvodná stránka