Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica je podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V zmysle uvedeného zákona MŠ, Dukelská 977, Považská Bystrica zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
 

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Sídlo: Dukelská 977, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca: Mgr.Oľga Balušíková, riaditeľka školy

Kontaktné údaje:  E-mail: msdukelska@povazska-bystrica.sk
                             Telefón: +421 424362461

IČO: 42276624

DIČ:  2023583067
 

Plán verejných obstarávaní (VO):


 
Predpokladaný termín VOPredmet VOPredpokladaná hodnota zákazky (EUR bez DPH)Metóda VO
IV/2014Dodávka a montáž bleskozvodov1400,00§9 ods 9 – prieskum trhu
IV/2014Výmena podlahovej krytiny2600,00§9 ods 9 – prieskum trhu
3Q/2014Exteriérové TV náradie pre deti6500,00§9 ods 9 – prieskum trhu
VIII/2014Rekonštrukcia vykurovania a hydraulické vyváženie vnútorných rozvodov EP Dedovec8300,00§9 ods 9 – prieskum trhu
IX/2014Výmena nefunkčných armatúr a radiátora2500,00§9 ods 9 – prieskum trhu
X/2014Interaktívna tabuľa s projektorom2416,66§9 ods 9 – prieskum trhu
VI/2015Stavebné práce29 500,00§9 ods 9 – prieskum trhu s výzvou na predloženie ponuky

Dokumenty:


 
DátumNázov dokumentuSúbor PDF
12.6.15 - Výzva na predloženie ponuky podľa §9 ods 9 ZVO: Stav. práce
 Príloha č. 1 - výzva na predkladanie ponúk.pdf (39.9 kB) (39.9 kB)

 
12.6.15 - Dokumentácia k výzve na predloženie ponuky z 12.6.2015
 dokumentacia.zip (641.7 kB) (641.7 kB)

 


946695

Úvodná stránka