Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Dve percentá

Darujte 2% z dane MŠ Dukelská 977, 017 01  Považská Bystrica

 

Vážení rodičia,budeme radi, ak aj v tomto školskom roku podporíte rodičovské združenie

pri našej materskej škole darovaním 2 % z Vašej dane. O hospodárení s fondom ZRŠ sú rodičia pravidelne informovaní vo februári a v septembri v príslušnom školskom roku, kedy sa vykonáva revízia fondu ZRŠ, kde je Vaša účasť vítaná.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane

Zamestnanci do 16.02. 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane,

požiadajte o vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane,

na riadok 12 vo VYHLÁSENÍ sa uvádza daňová povinnosť znížená o daňový bonus z riadku 23 v POTVRDENÍ,

z nej sa do riadku 13 uvedie suma do výšky 2% zaokrúhlená s presnosťou   na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €,

VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM doručte do 30. 4. 2019 na daňový úrad podľa Vášho miesta bydliska alebo do 26.4.2019 priamo do Materskej školy, Dukelská 977, P. B.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie

- v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené rubriky na poukázanie   do výšky 2% z dane /minimálna suma je 3,00 €/

Právnické osoby

- v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené rubriky

- minimálna výška pre poukázanie od právnickej osoby je 8,00 € pre jedného prijímateľa

Tlačivo na poukázanie 2% dane bude k dispozícii v triedach aj na webovom sídle materskej školy v zložke dokumenty,alebo priamo na tomto linku:

https://www.msdukelska.sk/dokumenty.phtml?id3=78791

Ing. Mária Germanová, predsedníčka RR ZRŠ

Mgr. Oľga Balušíková, riaditeľka MŠ

!!! POTVRDENIE o zaplatení dane a VYHLÁSENIE na darovanie 2% dane musia  byť na nových predpísaných tlačivách.


 


946702

Úvodná stránka