Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Dokumenty

Pre Vás:


 
Splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa z MŠ

 
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

 
Potvrdenie o zaplateni dane z príjmov zo závislej činnosti

 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

 
Dodatok č. 2 ku KZ

 
Dodatok č. 1 ku KZ

 
Interný predpis

 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Dukelská

 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti EP Dedovec

 
Školský poriadok platný od 1. 9. 2018

 
Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ

 
Odhlásenie dieťaťa z MŠ

 
Kolektívna zmluva

 
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v EP Dedovec

 
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ Dukelská

 
Denný poriadok

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica

 
Prevádzkový poriadok

 
Prevádzkový poriadok

 

Povinné:


 


946689

Úvodná stránka